top of page
Vegan Beyond Burger

Archebwch a Table

Defnyddiwch y botwm calendr/glas isod i ddewis y dyddiad sydd ei angen arnoch, yna dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin.

Rydym angen blaendal o £9 y pen ar gyfer byrddau o 6 o bobl a throsodd, a fydd yn cael ei dynnu o'ch bil bwyd/diod terfynol pan wneir taliad yn yr eiddo. Gweler y polisi canslo yn y troedyn ar waelod y dudalen am fanylion llawn.

Diolch Am Archebu Gyda Ni!!!

bottom of page